Velkommen til Bjarne Johansen Bildemontering AS
Bjarne Johansen Bildemontering AS er et firma som pr i dag har 9 ansatte og 3 deltidsansatte. Firmaet har drevet med demontering og salg av brukte bildeler siden 1962. Vi har nå også utvidet virksomheten til å omfatte bilberging.

Firmaet tar sikte på å være ferdig ISO-sertifisert i løpet av år 2003.

Bedriften har konsesjon fra Fylkesmannens miljøvernavdeling på mottak og behandling av bilvrak.